Foreningen Hedensk Daggry


Foreningen Hedensk Daggry er en kulturpolitisk forening til fremme af hedenske værdier, og generel naturreligiøs tænkning.

Vores formål er at bistå udgivelsen af publikationer som har rod i den moderne Asetrobevægelse.

Hedensk daggry udgiver bla. det kultur og samfundskritiske tidsskrift :

Valravn